9 de Julio venció a Camioneros y ascendió al Federal A